बंद करे

एसटीडी और पिन कोड

एस0टी0डी0 कोड की सूची

शहर/तालुका एस0टी0डी0 कोड
जौनपुर 05452
केराकत 05450
मछलीशहर 05454
मड़ियाहू 05451
शाहगंज 05453

पिन-कोड की सूची (जौनपुर)

कार्यालय का नाम पिन-कोड कार्यालय का प्रकार सम्बंधित उप-कार्यालय सम्बंधित मुख्य कार्यालय तालुक जिला
आरा बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
अढ़नपुर बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
अरीयर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
अगरौरा बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
अहमदपुर बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
अजोशी बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
अलैया बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
आलमगंज बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
अमाहित बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
अमाय बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
अमारा बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
अंगुली बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
अरंड बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
अरगुपुर कला बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
असरोपुर बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
असबरनपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
आशापुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
आशावा बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
औरा बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
औराही बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
औरिला बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
आयुर्वेद विश्वविद्यालय बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
बभानियाव बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बदलापुर खुर्द बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बड़ेरी एस०ओ० 222127 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बदखिन बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बदलापुर एस०ओ० 222125 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बघेन्द्र बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
बहरीपुर बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बाकराबाद बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
बकुची बी०ओ० 223101 बी०ओ० शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
बलरामपुर बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बलावारगंज एस०ओ० 222201 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बामी बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बनेवरा बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बनगावडीह बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बनगावपट्टी बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बानीदीह बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बरई बी०ओ० 222181 बी०ओ० थानागद्दी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बरईपार एस०ओ० 222144 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बरावा बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बरहता बी०ओ० 222144 बी०ओ० बरईपार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बारीगाव नेवादा बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बारीगावडीह बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बर्जी बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बरपुर बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बरसठी एस०ओ० 222162 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बसारतपुर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
बसौली बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
बटनहित बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बाजार अरसिया बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० 222128 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बीरमपुर बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बेहरा बी०ओ० 222181 बी०ओ० थानागद्दी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बेलाव बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बेलासिन बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
बेलौनाकला बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बेलवा बाजार बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बेलवा बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बेलगहन बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बेलहरी बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बेलवइ एस०ओ० 222101 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
बेलवार बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भदेवरा बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
भगासा बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
भगमलपुर बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
भैसा बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
भकुरा बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
भन्नौर बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
भानपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
भरथीपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
भटौली बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
भटहर बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भाउपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
भवानीगंज बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
भेलारा बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
भिदुना बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भीखपुर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भीखपुर कला बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भीलमपुर बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
भिउरा बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बीबीपुर बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
बिडौरी बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बीरभानपुर बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
बीरी बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बिशुनपुर बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
बिशुनपुर मझवारा बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बोडरी बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेजडोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
ब्राहमनपुर बी०ओ० 222148 बी०ओ० लेवारुआ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
ब्राहमनपुर बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
बुद्धीपुर बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बुजुर्गा बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
बक्शा बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
चकरा बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेज डोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
चॉदेपुर बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
चंदवक एस०ओ० 222129 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
छंगापुर बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
छतई कला बी०ओ० 223101 बी०ओ० शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
चिटको बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
चोरारी बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
चोरसण्ड बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सिविल कोर्ट एस०ओ० (जौनपुर) 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कालेज कॉलोनी एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
दक्खिनपट्टी रन्नो बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
डमरूआ बी०ओ० 222135 बी०ओ० गुलाजारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
दमोदरा बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
दान बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
दरियॉवगंज बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
डौडी बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
डेडूआना बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
देहरी बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
देहरी बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
देवकली बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
देवापार बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
धनेथू बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
धरॉव बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
धर्मापुर बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर
ढेमा बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
धिराजपुर बी०ओ० 222132 बी०ओ० फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
डिहिया बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
दिल्ला का पूरा बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
दूबेपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
दुखईपुर सम्बलशाह बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) 222132 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
गद्दोपुर बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
गद्दोपुर बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
गैरवाह बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गजेन्द्रपुर बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
गंधौना बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
गंगौली बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गरैला बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
गैरिहा बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
गढाबाघराय बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
गरियॉव बी०ओ० 222204 बी०ओ० नीभापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
गौराबादशाहपुर एस०ओ० 222133 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
गौरापट्टी बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
गौसपुर बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
घघरिया बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
घनश्यामपुर (जौनपुर) बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
घूरीपुर बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
गोबरा बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
गाेहका बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर
गोनापुर बी०ओ० 222144 बी०ओ० बरईपार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
गोनौली बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
गोपालापुर बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
गोपालापुर बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गोपीपुर बी०ओ० 222138 बी०ओ० कजगाव एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
गोठॉव बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
गुलालपुर बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गुलजारगंज एस०ओ० 222135 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
गुरैनी बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गुरबरी बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
गुतवन बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
हरबसपुर बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
हरिहरपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
हरिहरपुर बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
हरिपुर बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
हरपुर बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
हौज बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
हिन्दी बघैला बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
हिसामपुर बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
आई0टी0आई0 सिद्दीकपुर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
इमलो बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
ईशापुर बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
ईटहा बी०ओ० 222144 बी०ओ० बरईपार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
ईटायें बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
जगरनाथपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
जगदीशपुर बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
जैगहा बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
जयगोपालगंज बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) 222136 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
जमालपुर एस०ओ० 222137 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
जमउपट्टी बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
जमदहा बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
जमुआ बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
जमुहाई बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
जमुनिया बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
जंगीपुर खुर्द बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
जपटापुर बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
जौनपुर एच०ओ० 222001 एच०ओ० उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है जौनपुर जौनपुर
जौनपुर कचहरी. एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
जियरामउ बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कबूलपुर बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कछवा बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेज डोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कैलवर बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कैगाव एस०ओ० (जौनपुर) 222138 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कलॉ बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
कलापुर बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
कलीचाबाद बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कम्मरपुर बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
कन्धीकला बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
कान्हावंशीपुर बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कंजा बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कनुआनी बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
करौरा बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कारो वनकट बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कसेरवॉ बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कटाहित बी०ओ० 222144 बी०ओ० बरईपार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कटवार बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
केराकत एस०ओ० 222142 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
खजुरहट बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
खजुरहवा बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
खलीलपुर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
खा‍लिसपुर बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
खपरहा बी०ओ० 222131 बी०ओ० सिकरारा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
खेवसीपुर बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
खेतापुर बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
खेतासराय एस०ओ० 222139 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
खुदौली बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
खुज्जीडीह बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
खुशापुर बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
खुटहन एस०ओ० 223104 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
किलई बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
किल्हापुर बी०ओ० 222204 बी०ओ० नीभापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
किर्तापुर बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
किशुनपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कोहडा सुल्तानपुर बी०ओ० 222132 बी०ओ० फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कोईलारी बी०ओ० 222148 बी०ओ० लेवारुआ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कोल्हुआ बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कोटवा बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कुड्डा बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कुद्दूपुर बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
कूही कला बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
कुकुहन बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
कुमारपट्टी बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
कुम्भापुर बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कुॅवरपुर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कुसा बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कुसैला बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कुसरना बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेज डोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कुसमौल बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
कुसिया बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कुटीर चक्के एस०ओ० 222146 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
कुत्तुपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
कुॅवरदा बी०ओ० 222132 बी०ओ० फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
लगधरपुर बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
ल‍हंगपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
लालपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
लपरी बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
लतीफपुर बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
लेदुका बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
लेवरूआ एस०ओ० 222148 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
लोहिंदा बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मछलीशहर एस०ओ० 222143 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
मदारपुर बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
मढी बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मधुपुर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
महरूपुर बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
महाराजगंज एस०ओ० 222145 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
महुआरी बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मई बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मैनपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मझगवॉ बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मलई बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मल्हनी बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
मनापुर बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मंगरा बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मानीकला बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
मनिकापुर बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मरहट बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
मरियाहू बाजार एस०ओ० 222161 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मरियाहू एस०ओ० 222161 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
म‍ारिकपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर
मसीदा बी०ओ० 222132 बी०ओ० फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
मथुरा बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
मेढा बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मीरापुर केवल बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) 222165 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मेंहदी बी०ओ० 222135 बी०ओ० गुलाजारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
मिरसादपुर बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मितावा बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मीठेपरा बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मोकलपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मुफ्तीगंज एस०ओ० 222170 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मुजार बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० 222202 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
मुरादगंज बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
मुरादपुर बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
मुरारा बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मुर्की बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
मुस्तफाबाद बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
नहोरा बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
नकहरा बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
नरौली बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
नरहन बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
नौपेड़वा एस०ओ० 222109 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
नयनसण्ड बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
एनडीसी जमुहाई बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
नेवरहा बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
नेवादा बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
नेवादा मुखलिसपुर बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
नीभापुर एस०ओ० 222204 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
निगोह बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
निजामुद्दीनपुर बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
नोनारी बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
ओईना बी०ओ० 222146 बी०ओ० कुटीर चक्के एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पचवल बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पहेतियापुर बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
पल्टूपुर बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पनौली बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
पाराकमाल बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
परियत बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
परियावा बी०ओ० 222138 बी०ओ० कजगाव एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर
पसेवा बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पसिआही खुर्द बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पटैला बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
पतहना बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
पतरही बी०ओ० 222129 बी०ओ० चंदवक एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पट्टी चकेसर बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० 223102 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
पवारा बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
पेसारा बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पिलीखिनी बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
पिलकथुआ बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पिलकिछा बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
पोखरा बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेज डोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पाली बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पोटरिया बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
प्रेमापुर बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
प्रेम का पूरा बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
पृथ्वीपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
पोख्ता सराय एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
पुरानी बाजार बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
पुरेव बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० 222003 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
प्यारेपुर बिझवट बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
रायपुर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
राज कालेज एस०ओ० 222001 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
राजबाजार बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
राजापुर बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
राजेपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
रज्जूपुर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
रामदयालगंज एस०ओ० 222105 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
रामनगर बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
रामनगर बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
रामनगर विधमौवा बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
रामपुर बैजापुर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
रामपुर कुन्दहा बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
रामपुरनद्दी बी०ओ० 222105 बी०ओ० रामदयालगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) 222203 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
रानीमउ बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
रानीपुर बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
रासमण्डल एस०ओ० 222001 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
रसूलपुर बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
रतनूपुर बी०ओ० 222181 बी०ओ० थानागद्दी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
रीठी बी०ओ० 222131 बी०ओ० सिकरारा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
रूपर्डपुर बी०ओ० 222101 बी०ओ० बेलवइ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सबरहद बी०ओ० 223101 बी०ओ० शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सदनपुर बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सडेरी बी०ओ० 222109 बी०ओ० नौपेड़वा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
सैदपुर गडौर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
समाधगंज बी०ओ० 222135 बी०ओ० गुलाजारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
समोधपुर बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सराय दुर्गादास बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
सरायभोगी बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सरायबीका बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सरायहरखू एस०ओ० 222141 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सरायख्वाजा बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सरायमोहिद्दीन एस०ओ० 223103 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सरौनी बी०ओ० 222142 बी०ओ० केराकत एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
सारीजहॉगीर पट्टी बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सरपतहा बी०ओ० 223105 बी०ओ० सुइथाकला एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सरसरा बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
सौरईया बी०ओ० 223104 बी०ओ० खुटहन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सेहमलपुर बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
सेनापुर बी०ओ० 222148 बी०ओ० लेबरुआ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
सेउर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
एसजीआरडी कालेज डोभी एस०ओ० 222149 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) 223101 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
शाहगंज शुगर मिल एस०ओ० 223101 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सााहोपट्टी बी०ओ० 222127 बी०ओ० बड़ेरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
शाहपुर बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
शाहपुर बी०ओ० 222131 बी०ओ० सिकरारा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
शकरमण्डी एस०ओ० 222001 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
शम्भूगंज बी०ओ० 222132 बी०ओ० फतेहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
शंकरगंज बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
शास्त्री मार्ग एस०ओ० 222001 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
शेखपुर खुटहनी बी०ओ० 222145 बी०ओ० महाराजगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
शेरवा बी०ओ० 222131 बी०ओ० सिकरारा एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
शीतलगंज बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
शीतला चौकिया बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
शिवापार बी०ओ० 222002 बी०ओ० जौनपुर कचहरी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सिउरा बी०ओ० 222135 बी०ओ० गुलाजारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सिकरारा एस०ओ० 222131 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सिंगरामउ एस०ओ० 222175 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
सिरौली बी०ओ० 222165 बी०ओ० मीरगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सिरकिना बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
सिरकोनी बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
सोहनी बी०ओ० 222181 बी०ओ० थानागद्दी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
सोहंसा बी०ओ० 222204 बी०ओ० निभापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सोईथाकला एस०ओ० 223105 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सोनहिता बी०ओ० 222144 बी०ओ० बरईपार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सोंगर बी०ओ० 222139 बी०ओ० खेतासराय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सोनिकपुर बी०ओ० 222003 बी०ओ० पूर्वांचल विश्वविद्यालय एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सोतीपुर बी०ओ० 222162 बी०ओ० बरसठी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
शुदनीपुर बी०ओ० 222161 बी०ओ० मरियाहू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
सुखलालगंज बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
सुल्तानपुर बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
सुल्तानपुर घुघुरी बी०ओ० 223103 बी०ओ० सरायमोहिद्दीन एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सुरेरी बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
सुरिस बी०ओ० 223101 बी०ओ० शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
सुतहट्टी बाजार एस०ओ० 222001 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
टी0डी0 कालेज एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
ताखा बी०ओ० 223101 बी०ओ० शाहगंज एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
तरॉव बी०ओ० 222149 बी०ओ० कालेज डोभी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
तरती बी०ओ० 222128 बी०ओ० नेवाढ़िया बाजार एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
तेजगढ बी०ओ० 222137 बी०ओ० जमालपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
तेजी बाजार बी०ओ० 222141 बी०ओ० सरायहरखू एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
ठाकुरगंज बी०ओ० 222175 बी०ओ० सिंगरामउ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
थानागद्दी एस०ओ० 222181 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
तियरा बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
टिकरा बी०ओ० 222204 बी०ओ० निभापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
तिलोरा बी०ओ० 222143 बी०ओ० मछलीशहर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
त्रिलोचन बडागॉव बी०ओ० 222136 बी०ओ० जलालपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
उदयचन्दपुर बी०ओ० 222181 बी०ओ० थानागद्दी एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
उदपुर गेल्हवा बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० बदलापुर जौनपुर
उकनी बी०ओ० 222202 बी०ओ० मुंगराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
उमरी बी०ओ० 222133 बी०ओ० गौराबादशाहपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
उमरी बी०ओ० 222125 बी०ओ० बदलापुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
उमरपुर एस०ओ० 222002 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
उचडीह बी०ओ० 222204 बी०ओ० निभापुरएस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
उचगॉव बी०ओ० 222201 बी०ओ० बलावारगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० मछलीशहर जौनपुर
उचगॉव बी०ओ० 223102 बी०ओ० पट्टी नरेन्द्रपुर एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० शाहगंज जौनपुर
वरडीहा बी०ओ० 222148 बी०ओ० लेवारुआ एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
विजयीपुर बी०ओ० 222170 बी०ओ० मुफ्तीगंज एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० केराकत जौनपुर
वाजिदपुर बी०ओ० 222203 बी०ओ० रामपुर एस०ओ० (जौनपुर) जौनपुर एच०ओ० मरियाहू जौनपुर
जाफराबाद एस०ओ० 222180 एस०ओ० उपलब्ध नहीं है जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर
जमैथा बी०ओ० 222180 बी०ओ० जाफराबाद एस०ओ० जौनपुर एच०ओ० जौनपुर जौनपुर