1- हीट बेव कार्य योजना (2018-2019)     

            2-  बाढ राहत योजना (2018-2019)

              3- सूखा राहत योजना (2018-2019)

 

             4बाढ राहत योजना (2014-2015)

              5- सूखा राहत योजना (2014-2015)

    6- महत्‍वपूर्ण दूरभाष नम्‍बर